Οικοδομώντας μια οικονομία με επίκεντρο της τον άνθρωπο. Για την κάλυψη των καθημερινών μας αναγκών και την δημιουργία περισσότερων και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας.

Η πρόταση μας. Σχετικά Video 

Πως μπορεί να γίνει; Με την πραγματοποίηση on line κύκλων συνεταιριστικής κατάρτισης για την εκκίνηση συνεταιρισμών με την υποστήριξη του Διεθνούς Συνεταιριστικού Κινήματος.

Μια ανοιχτή πρόσκληση προς Συλλόγους, Σωματεία και άλλες συλλογικές μορφές συνεργασίας

Σχετικό link Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας  Milo II.jpg