Οικοδομώντας μια οικονομία με επίκεντρό της τον άνθρωπο. Για την κάλυψη των καθημερινών μας αναγκών, την αξιοπρεπή διαβίωση και την δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας. Ποιοί είμαστε

Σχετικά Video παρουσίασης της πρότασής μας

Ενημέρωση

18-9-2020

Έναρξη λειτουργίας της Συνεταιριστικής Πλατφόρμας ΣυνΑγορά Καταναλωτών Γαία για την υποστήριξη και ίδρυση καταναλωτικών συνεταιρισμών από το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α.

Σκοπός: Η εξέλιξη της Συνεταιριστικής Πλατφόρμας σε Συνεταιρισμό Πολλαπλών Ενδιαφερόμενων Μελών με την διεύρυνση της συνεργασίας με συνεταιρισμούς παραγωγών, καταναλωτών, εργαζομένων και υποστηρικτών σε όλη την αλυσίδα της διατροφής και ειδών πρώτης ανάγκης.

Μια ανοιχτή πρόσκληση προς Συλλόγους, Σωματεία και άλλες συλλογικές μορφές συνεργασίας

Πως μπορεί να γίνει; Με την πραγματοποίηση on line κύκλων συνεταιριστικής κατάρτισης για την εκκίνηση συνεταιρισμών με την υποστήριξη του Διεθνούς Συνεταιριστικού Κινήματος.

Σχετικό link Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας  Milo II.jpg    

8-2-2021 

Παρουσίαση της Στρατηγικής της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας (I.C.A.) για τις συνεταιριστικές πλατφόρμες και σύντομη περιγραφή της πρότασης ίδρυσης συνεταιρισμού καταναλωτών μέσω πλατφόρμας σε ενδιαφερόμενους εκπρόσωπους από την Κοινωνία των Πολιτών, Ενώσεις και Ομοσπονδίες Συλλόγων - Σωματείων